Komunikaty       
Komunikaty

Do prawidłowego działania bankowości internetowej niezbędne jest posiadanie oprogramowania Java, które należy pobrać stąd.

 


Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głownie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Głownie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.  Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.  Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania, tj. do kwoty 100 000 EURO.

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie

 Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Głownie są chronione 
przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny.
W całości gwarantowana jest kwota depozytu o równowartości 100.000 EURO. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania
depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

www.bfg.pl
 ZASTRZEGANIE KART PŁATNICZYCH
 

 • W przypadku utraty karty- Posiadacz karty zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie 

Centrum Autoryzacji POLCARD

telefon ( +48 22) 515-31-50

          czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu celem dokonania zastrzeżenia karty.

 • Warunkiem koniecznym do natychmiastowego dokonania zastrzeżenia karty jest uzyskanie od Posiadacza karty następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • numer karty,
  • nazwisko panieńskie matki. 
 • Powiadomienie o utracie karty zgłoszone telefonicznie musi być pisemnie potwierdzone
  w Banku, który wydał kartę.

   


Każdy kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony powinien jak najszybciej zgłosić to w banku, którego jest klientem i złożyć stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 

Więcej informacji na stronach:
www.cpb.pl oraz www.dokumentyzastrzezone.pl

 OPŁATY

http://www.bs-glowno.com.pl/download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Tabela Prowizji i Opłat-Waluta Krajowa

 

http://www.bs-glowno.com.pl/download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Tabela Prowizji i Opłat-Waluty Wymienialne

 

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1