Aktualności       
Bank Spółdzielczy w Głownie
25

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Głownie.
BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę.

 [1]  2  3  >    >> 337337I N F O R M A C J A

Dyspozycje walutowe

  • importowe polecenia wypłaty w trybie Overnight i Tomnext złożone do godz. 12.00 dnia 19.04.2019r. będą realizowane w dniu bieżącym,
  • importowe polecenia wypłaty w trybie Tomnext złożone po godz. 12.00 dnia 19.04.2019r. będą realizowane w dniu 23.04.2019r.


Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii
z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.1

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1