Sprzedaż nieruchomości w Głownie

 Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Nieruchomość, na którą składają się działki nr 163/33, 163/34, 163/35, 163/36, 163/37, 163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/45, 163/46, 163/47, 163/48, 163/49, 163/50, 163/51, 163/52, 163/53 i 163/55 – KW nr LD1G/00087834/6 o powierzchni łącznej 2,32728 ha. Nieruchomość położona jest w Głownie w obrębie 9, z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. W odległości ok. 1 km centrum administracyjne, finansowe i usługowe Głowna. Dojazd do nieruchomości ulicami: Sowińskiego oraz Dworską. Cena wynikająca z wyceny Rzeczoznawcy majątkowego wynosi 1 151,000,00zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

  2. Nieruchomość, na którą składają się działki nr 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10, 163/11, 163/12, 163/13 – KW nr LD1G/00083088/3 o powierzchni łącznej 0,8292 ha. Nieruchomość położona jest w Głownie w obrębie 9, z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. W odległości ok. 1 km centrum administracyjne, finansowe i usługowe Głowna. Dojazd do nieruchomości ulicami: Sowińskiego oraz Dworską. Cena wynikająca z wyceny Rzeczoznawcy majątkowego wynosi 361 000,00zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Nieruchomości stanowią prawo użytkowania wieczystego Banku Spółdzielczego w Głownie.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty można uzyskać w siedzibie Banku Spółdzielczego 
w Głownie przy ul. Młynarskiej 5/13, pokój nr 15 (I piętro) lub telefonicznie 
na nr tel. 42 719 10 51 lub 42 719 01 24.

Oferty pisemne prosimy składać w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Głownie 
przy ul. Młynarskiej 5/13.

W/w nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1