KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM
  • Osoby fizyczne posiadające w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy od co najmniej trzech miesięcy mogą ubiegać się o kredyt na finansowanie nieudokumentowanych celów w formie linii odnawialnej na okres do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.
  • Bank może udzielić posiadaczowi ROR kwotę kredytu w wysokości sześciokrotnych miesięcznych stałych wpływów na rachunek (średnia z ostatnich trzech miesięcy). 
  • Każdy wpływ środków na ROR zmniejsza zadłużenie co oznacza, że przyznany kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie do wysokości przyznanego limitu kredytu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytu.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1