Osoby fizyczne        Kredyty        Kredyt gotówkowy       
KREDYT GOTÓWKOWY
Osoby fizyczne mogą ubiegać się w Banku Spółdzielczym w Głownie o kredyt  gotówkowy.
Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i od spełnienia następujących warunków:
  • Kredyt udzielany jest na okres od 3 miesięcy do 7 lat,
  • Kredyt udzielany jest na sfinansowanie wydatków konsumpcyjnych.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1