Osoby fizyczne        Kredyty        Kredyt okolicznościowy       
KREDYT OKOLICZNOŚCIOWY
Kredyt jest udzielany w okresach:
  • od 1 czerwca do 31 sierpnia - pod nazwą "Wakacyjny",
  • od 01 sierpnia do 31 października - pod nazwą "Na szkolną wyprawkę",
  • od 1 listopada do 31 stycznia - pod nazwą "Świąteczny",
  • od 01 lutego do 31 maja - pod nazwą "Wiosenny",
  • Okres kredytowania wynosi do 6 miesięcy,
  • Wysokość kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy,
  • Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł i nie może przekraczać 5 000 zł,
  • Kredyt udzielany jest na sfinansowanie wydatków konsumpcyjnych.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1