Osoby fizyczne        Kredyty        Kredyt mieszkaniowy       
KREDYT MIESZKANIOWY
Bank Spółdzielczy w Głownie posiada w swojej ofercie kredyt mieszkaniowy.
  • Kredyt może zostać udzielony na zakup m.in.
    • domu jednorodzinnego,
    • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,
    • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • Kredyt jest także udzielany na nakłady związane z budową, remontem, modernizacją lokali mieszkalnych,
  • Kwota udzielonego kredytu może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów inwestycji,
  • Okres kredytowania nie może przekroczyć 30 lat. 
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1