Osoby fizyczne        Kredyty        Pożyczka hipoteczna       
POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • Pożyczka adresowana jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają urządzoną księgę wieczystą,
     
  • Osób fizycznych, które posiadają zgodę osoby trzeciej na zabezpieczenie pożyczki w formie ustanowienia hipoteki na jej nieruchomości,
  • Pożyczka udzielana jest na okres do 30 lat natomiast w przypadku wieczystego użytkowania nieruchomości okres spłaty może być ustalony do roku poprzedzającego wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania, nie dłużej niż okres 30 lat.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1