Osoby fizyczne        Kredyty        Kredyt studencki       
KREDYT STUDENCKI
SAME KORZYŚCI:
  • dowolny cel kredytu,
  • bardzo niskie oprocentowanie - połowa stopy redyskontowej NBP,
  • spłata kredytu dopiero po 2 latach od ukończenia studiów,
  • raty kredytu rozłożone na okres co najmniej dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty kredytu,
  • rata kredytu wynosi 600 zł/m-c,
  • możliwość umorzenia części lub całości kredytu w niektórych przypadkach.

Dla kogo Kredyt studencki z dopłatami  z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich?

Jeśli rozpocząłeś/aś naukę przed ukończeniem 25 roku życia.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1